Dienstverlening

'U bepaalt de richting en de toon; ik pak het uitvoerende werk van u over.'

Personeelsadvies op afstand

Als uw P&O-adviseur ondersteun en adviseer ik u op het brede vlak van P&O.

Ik neem uw werk uit handen en zorg voor de voorbereiding en afwikkeling van onderhande zaken. Ik voer desgewenst gesprekken met (potentiële) werknemers en managers, voorzie u van pragmatisch personeelsadvies, denk strategisch met u mee over (het verbeteren van) uw P&O-beleid en adviseer u bij de arbeids-juridische kwesties. Ik voorzie u tevens van de actualiteiten en wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw P&O-beleid, zodat uw organisatie op dat vlak altijd up-to-date is.

In ons periodiek overleg bij u op kantoor bespreken we de actuele issues en houd ik een actielijst bij waarmee ik aan de slag ga. Natuurlijk ben ik ook tussentijds te raadplegen indien u plots tegen zaken aan loopt die niet tot ons volgende overleg kunnen wachten.

U blijft nauw betrokken bij P&O en bepaalt nog steeds de richting en de toon, maar ik ontzorg u door het uitvoerende werk voor u uit handen te nemen.

 

Personeelsadvies op projectbasis

Heeft u een specifiek project op het gebied van P&O waarvoor u de kennis en kunde niet in huis heeft? Komt dit project door de waan van de dag niet van de grond? Denk dan bijvoorbeeld aan functiebeschrijvingen, beloningsstructuur, bonusconstructies, personeelshandboek, medezeggenschap, beoordelings- en functioneringscyclus, e.d.. In overleg met u neem ik de coördinatie, de uitvoering en de implementatie van het project over.

Gedurende het project houd ik u op de hoogte over de voortgang van zaken. Desgewenst bereid ik ook de communicatie en presentatie aan de betrokken werknemers voor. Natuurlijk behoort het ook tot de mogelijkheden dat ik de uitvoering hiervan in z’n geheel op mij neem.

 

P&O-scan

Om een actueel beeld te krijgen van de kwaliteit, professionaliteit en actualiteit van uw P&O-organisatie, kan ik een P&O-scan uitvoeren.

Werkgevers in Nederland zijn in hun bedrijfsvoering – zoals u als ondernemer dagelijks zult ondervinden – voor een deel afhankelijk van de wet- en regelgeving; P&O is daarop geen uitzondering. Voor een aantal P&O-aspecten is de werkgever niet vrij om te gaan en staan waar hij wil, maar dient men de P&O-organisatie zo in te richten dat er voldaan wordt aan alle verplichtingen. Een aantal andere P&O-aspecten kan de werkgever meer naar eigen inzicht regelen; deze zijn niet minder belangrijk maar wel facultatief.

In de P&O-scan volg ik deze tweedeling en maak onderscheid tussen een scan voor wat betreft de wet- en regelgeving (basisscan) en een scan van de facultatieve zaken (aanvullende scan). In de basisscan onderzoek ik of de P&O-organisatie voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. In de aanvullende scan onderzoek ik of de werkgever een aantal andere, niet verplichte, maar wel belangrijke zaken geregeld heeft.

In de P&O-scan passeren alle belangrijke aspecten op het gebied van P&O. Naar aanleiding van de uitkomsten van de P&O-scan, kan vervolgens worden bepaald welke thema’s verder uitgewerkt zullen worden.

 

P&O-workshops

Middels thematische workshops laat ik (beginnende) managers/managementteams groeien in hun rol als leidinggevende(n) op het gebied van P&O. Vaak komt de behoefte aan één of meer workshops voort uit hetgeen wij bespreken in het kader van personeelsadvies; u kunt het onderwerp ook zelf aandragen. Te denken valt aan (gespreks)vaardigheden op het gebied van ziekteverzuim, beoordeling, (dis)functioneren, werving- en selectie e.d..

In deze workshops vergroot ik de kennis van en handigheid met personeelsgerelateerde zaken en benadruk de invloed die leidinggevenden in de  praktijk hebben op belangrijke P&O-kengetallen. De managers krijgen instrumenten aangedragen en oefenen lastige situaties, waardoor zij in staat worden gesteld om in het vervolg zo veel als mogelijk zelf op te pakken. De P&O-verantwoordelijkheid komt lager in de organisatie te liggen, waardoor er voor u op strategisch managementniveau druk wordt weggenomen.